Formativní přístup: cesta, jak učit efektivněji

Slovní hodnocení. Triády. Respektující výchova. Prevence syndromu vyhoření. To vše spojuje formativní přístup a zároveň ani jedna z těchto stálic aktuálních debat o školství ho sama netvoří. Následující rozhovor s Ivetou Pasákovou ze společnosti Step by Step ČR by šlo shrnout jako Úvod do formativního přístupu, který je v Eduzměně tématem roku 2022/2023.