Fond pro Kutnohorsko zatím podpořil 22 projektů

Fond pro Kutnohorsko je jedna z našich prvních aktivit, které v regionu realizujeme. Zřídili jsme jej operativně v reakci na uzavření škol během pandemie koronaviru. Jeho prostřednictvím chceme především minimalizovat následky této krize na vzdělávání i socializaci dětí.  Do konce května jsme z něj podpořili 22 projektů celkovou částkou více než 670 000 Kč.

Většina peněz směřovala na nákup technického vybavení pro zajištění vzdálené výuky, podpořili jsme ale také třeba nákup psacích a výtvarných pomůcek pro předškoláky či integrační pobyty pro děti. Těší nás, že z naší pomoci mají radost jak děti, tak i školy a organizace starající se o jejich volný čas – o tom svědčí i poděkování, kterých se nám z jejich strany dostává.