Fond pro Kutnohorsko pomohl za tři měsíce desítkám dětí a rodin z regionu

Fond pro Kutnohorsko zřízený Nadačním fondem Eduzměna pomohl za necelé tři měsíce své existence desítkám dětí a jejich rodin z regionu. Do konce června podpořil 28 projektů celkovou částkou 742 895 Kč, některé další projekty ještě čekají na schválení. Ke konci června tak skončila první etapa jeho existence spojené především s minimalizací dopadů koronavirové krize na učení dětí.

Fond však chce pomáhat i v budoucnu. „První grantová výzva skončila ke 30. červnu, o jeho dalším směřování a možnostech čerpání budeme informovat v následujících týdnech,” upozorňuje Zdeněk Slejška, ředitel Nadačního fondu Eduzměna.

Kromě pořízení notebooků a tabletů prostředky z fondu směřovaly například na vybavení studijní místnosti na jedné z ubytoven v regionu, příměstský tábor s doučováním angličtiny, výtvarné a psací potřeby, socializační a integrační pobyty pro děti, příspěvky na letní tábory, přípravné skupinky pro předškoláky či projekt komunitního doučování.

„Na začátku do fondu přicházely žádosti týkající se především řešení problému s chybějícím či nedostatečným technickým vybavením. Děti ze sociálně slabších rodin či rodin s více dětmi potřebovaly notebooky a datová připojení, učitelé mobilní telefony a tarify s neomezeným voláním,” říká Zdeněk Slejška a dodává: „v posledních pár týdnech ubylo těchto žádostí a bylo vidět, že školy i místní neziskové a volnočasové organizace přemýšlejí o budoucnosti a hledají možnosti, jak zmírnit následky absence školní docházky na učení a socializaci dětí. Začaly žádat o podporu letních pobytových či příměstských táborů, integračních a socializačních pobytů nebo doučování.“

Koho Fond pro Kutnohorsko podpořil? Několik příběhů za všechny.

Notebooky pro tři žáky zručské lidušky
Tři nadaní žáci Základní umělecké školy ve Zruči nad Sázavou. První se závažným onemocněním, které ho nutí zůstávat v izolaci. Druhý se zotavuje po úrazu a má omezenou hybnost. Třetí je ze sociálně znevýhodněného prostředí. Všem Základní umělecká škola ve Zruči nad Sázavou zakoupila z prostředků Fondu pro Kutnohorsko notebooky s odnímatelnou obrazovkou, na níž se dá pomocí dotykového pera kreslit podobně jako na papír. Děti se tak mohly naplno účastnit výuky a dále rozvíjet svůj výtvarný talent.

Vybavení studijní místnosti na ubytovně
Dvacítka dětí z jedné z kutnohorských ubytoven se v období uzavřených škol celý den tísnila na malém prostoru zdejších bytů s dalšími rodinnými členy. Prostředí příliš nenahrávalo kvalitnímu průběhu distanční výuky. Díky penězům z Fondu pro Kutnohorsko se ale podařilo dovybavit jednu zdejší místnost. Děti tím získaly bezpečný prostor, kvalitní pomůcky a také nezbytnou podporu při výuce.

Notebook pro žáka ze Základní školy a Praktické školy Kutná Hora
Žák druhého stupně Základní školy a Praktické školy Kutná Hora pochází z nelehkých sociálních podmínek. Učitelé se shodují, že se v hodinách velmi snaží a učení mu jde. Doma neměl potřebné vybavení pro to, aby se mohl zapojovat do online výuky. A tak škola pro něj požádala o zajištění notebooku. Ještě než jej však mohl začít používat, bylo třeba chlapci založit e-mail a osvěžit mu znalosti z hodin informatiky o ukládání a odesílání dokumentů. Vzhledem k omezeným možnostem setkávání probíhala tato příprava telefonicky, což situaci ještě více komplikovalo. S pomocí rodiny však chlapec vše zvládl a jeho výuka na dálku se stala zajímavější, intenzivnější a zábavnější. Nejen on, ale všichni z rodiny se zdokonalili v počítačové gramotnosti a společně se podíleli na přípravě na výuku.

Středoškoláci pomohou s doučováním
Prostředky z Fondu pro Kutnohorsko podpoří i projekt vrstevnického doučování. Během něj pomáhají dětem se zvládnutím probírané látky většinou studenti středních škol. Tito lektoři projdou potřebnými školeními, budou jim k dispozici mentoři z řad sociálních pracovníků a především učitelé. Ti budou jednak dohlížet na kvalitu jejich práce, ale také jim pomohou s přípravou hodin a mapováním posunu ve výsledcích doučovaného žáka. Tento způsob doučování zatím není v Česku příliš obvyklý, celosvětově se ale velmi osvědčil. Kromě přínosů pro doučované dítě pomáhá i tomu, kdo učí – rozvíjí jeho osobnost, dodává mu sebedůvěru a také dobrý pocit z pomoci druhému.