Eduzměnu podpořilo memorandem ministerstvo i zřizovatelé

Nadační fond Eduzměna, jehož cílem je podpořit změny vzdělávacího systému v České republice, získal důležitou podporu. Ředitel Zdeněk Slejška včera podepsal memorandum o spolupráci s ministrem školství Robertem Plagou, hejtmankou Středočeského kraje Petrou Peckovou, starostou Kutné Hory Josefem Viktorou a manažerem MAS Lípa pro venkov Radkem Tvrdíkem. Součástí podpisové akce, jejíž záznam pořídila na YouTube Střední průmyslová škola v Kutné Hoře, byla i krátká diskuse, do které mohla veřejnost zaslat své otázky.

Eduzměna vstoupila na Kutnohorsko před rokem, aby zde odstartovala unikátní proměnu vzdělávacího systému. Během pěti let chce zmapovat situaci na všech místních školách a s pomocí odborníků navrhnout kroky, které mají zlepšit nejen gramotnost dětí, ale také je nadchnout pro vzdělávání tak, aby je škola bavila a chodily do ní rády. Vše, co se během pilotáže na Kutnohorsku osvědčí, se má následně přenést do dalších regionů v České republice.

„Podpis memoranda je pro nás důležitou deklarací, že nejde o izolovanou záležitost, která se týká jen Kutnohorska, ale že máme vazbu na celý systém. Propojováním se nad společným tématem máme šanci dojít dál,“ řekl ředitel Nadačního fondu Eduzměna Zdeněk Slejška. Ten ve své krátké prezentaci upozornil, že Eduzměna není klasickým projektem, ale cestou, na které se mají u jednoho stolu potkat všichni, kterých se vzdělávání týká: učitelé, ředitelé, děti, rodiče a zřizovatelé. Jedním ze zásadních opatření, které má mimo jiné uvolnit ruce ředitelům a pomoci jim s přebujelou agendou, je zřízení tzv. centra regionální podpory vzdělávání. To bude prostředníkem mezi ministerstvem školství a školami.

„I když vnímám, že se může objevit otázka, proč s takovým projektem přichází Eduzměna, proč to neudělalo ministerstvo už dávno, tak i s tímto rizikem tu rád sedím a těší mě, že se budeme vzájemně obohacovat,“ řekl na jednání ministr školství Robert Plaga. Pokud se má podle něj změnit systém vzdělávání, nemůže si veřejný a neziskový sektor konkurovat, ale měl by spolupracovat. „Eduzměnu vnímám jako významný prvek, který může obohatit Strategii vzdělávání 2030+. V České republice, ač se to veřejnosti nezdá, máme vysokou autonomii škol. A jak uvádějí materiály OECD, vysoká míra autonomie bez podpory, vede k izolaci. Máme tu školy, které potřebují pomoci, ale nedostává se jí jim. Ministerstvo samo nic nezvládne, neziskový sektor nezvládne obsloužit celou republiku a nikdo z nás to nezvládne, pokud nebudou zapojeni i zřizovatelé,“ řekl Plaga. Výhodu Eduzměny spatřuje v možnosti korigovat celý proces za pochodu. „Toto není projekt, který má jasně daný cíl, ale je to věc, která se bude utvářet. To je jeho největší nejistota, ale zároveň i přidaná hodnota,“ dodal Plaga.

Jeho slova potvrdil i místostarosta Kutné Hory Vít Šnajdr. „Pokoušeli jsme se nějaké změny nastartovat, ale naše kapacity na to nestačí. Od začátku vnímám Eduzměnu jako velmi přínosnou. Pokud se nám to podaří a dokážeme zvýšit vzdělanost v regionu, budou se nám tito lidé zpátky vracet. Je to obrovská příležitost,“ řekl Vít Šnajdr. Připustil, že jako zřizovatelé mají povinnost řídit školy, což se děje materiálně, ale málokdy metodicky. Ocenil také možnost sdílení dobré praxe a možnost spolupráce.

Ta je klíčová i pro hejtmanku Středočeského kraje Petru Peckovou, která na setkání sdílela svou vlastní zkušenost s rozvojem školy v Mnichovicích, kde působila několik let jako starostka a kde se podařilo propojit školu, rodiče i zřizovatele. „Stali jsme se lídrem v regionu a byli jsme si vědomi, že jsou další školy, které nevědí, jak se zlepšit. Uvědomila jsem si, že je skvělé, že taková spolupráce funguje, ale že by ji někdo měl vést odborně a systematicky. Jsem nesmírně ráda, že se objevil projekt Eduzměny a že jej podporuje i ministerstvo školství. Až se zde potkáme za čtyři roky, věřím, že nebudou naše střední školy na třetím nejhorším místě mezi kraji. Současně budeme poskytovat podporu a rady i základním školám, jejichž zřizovatelem kraj není,” řekla hejtmanka Petra Pecková.

Všichni signatáři potvrdili, že spolupráce je nezavazuje k finanční podpoře Eduzměny. Ta je financována z prostředků spoluzakládajících nadací a soukromých dárců. Podle Zdeňka Slejšky má v tuto chvíli Eduzměna pokryto 70 procent z plánovaného rozpočtu. „V případě, že bychom nikoho dalšího nesehnali, o čemž pochybuji, tak by to znamenalo omezení, ale nikoli zásadní,“ řekl Zdeněk Slejška. Podle místostarosty Kutné Hory Víta Šnajdra by však město mělo na projekt přispět. „Pokud se na tom zastupitelstvo dohodne, nic nebrání tomu, abychom poskytli nějakou finanční podporu. Zatím k ní zavázáni nejsme, ale já si myslím, že bychom k ní dříve nebo později přistoupit měli,“ řekl Šnajdr.

V investici do vzdělávání podpořil Kutnou Horu i ministr školství. „Pokud se ukáže, že sedmdesát procent z toho, co tu Eduzměna odpilotuje, funguje obecně pro české školy, tak je povinností jakéhokoli ministra školství toto systémově přetavit do národního financování. Myslím si, že si Kutnohorsko vytáhlo šťastnou kartu,“ řekl na setkání ministr školství Robert Plaga.

Martina Kopecká