Eduzměna zakládá na Kutnohorsku Regionální partnerství

Již více než rok pracuje Nadační fond Eduzměna na zkvalitňování vzdělávání v kutnohorském regionu. Mimo zjišťování potřeb místních škol a jejich podpory nyní iniciuje i vznik tzv. Regionálního partnerství – uskupení zástupců škol, rodičů, žáků, samosprávy a dalších organizací, kterým záleží na rozvoji kvality místního vzdělávání.

“Smyslem Regionálního partnerství je především sdílení názorů a potřeb všech zapojených partnerů, dialog o celkovém směřování regionálního školství a navrhování konkrétních kroků k jeho dalšímu zlepšování,” říká Kamila Drtilová, manažerka projektu Eduzměna a MAP Kutnohorsko. 

Součástí úvodní schůzky, která proběhla ve středu 24. února a které se zúčastnilo na 80 lidí, tak byla mimo jiné i živá diskuse o světlých i stinných stránkách online výuky, důležitosti otevřené komunikace při budování vztahu mezi školou a rodiči či o možnostech dalšího využití finančních prostředků z Fondu pro Kutnohorsko, který vznikl v reakci na komplikace spojené s pandemií.

“Na základě získané zpětné vazby rovnou podnikáme několik kroků, které by měly v současném problematickém stavu místním školám pomoci,” dodává Drtilová. Eduzměna tak zpracovává například výstupy ze zjišťování jejich potřeb, aby s celkovým pohledem mohla následně seznámit jejich zřizovatele. Nabízí pomoc se sjednocením online platforem používaných ke komunikaci s rodiči a odbornou pomoc v komunikačně náročných situacích. Směrem k učitelům pak zdarma vysílá kupón na nákup dárku, jenž má v dnešní náročné době podpořit jejich psychickou či fyzickou pohodu – např. knihy, techniky potřebné k online výuce, kulturního zážitku či lekce jógy.

Regionální partnerství se bude scházet pravidelně, aby mohlo dále vyhodnocovat aktuální situaci a stav vzdělávání na Kutnohorsku, navrhovat podpůrná řešení a zároveň pracovat na dlouhodobém plánu rozvoje. Jeho další setkání je naplánováno na konec dubna.

Jak a na základě jakých podkladů, myšlenek a motivace vzniklo Regionální partnerství vysvětlí s pomocí praktických dat Zdeněk Slejška, ředitel Eduzměny.

Sledujte zde