Eduzměna hledá cesty, jak se šířit dál. Přidáte se?

Nadační fond Eduzměna pracuje na systémové změně vzdělávání. Na Kutnohorsku hledá společně s pedagogy, dětmi, rodiči, vedením škol a jejich zřizovateli, co je třeba udělat pro to, aby se všechny školy v regionu dál rozvíjely. A aby děti chodily do školy rády a škola je dokázala připravit do života. Nyní je pilotní projekt v poločase – má za sebou řadu výsledků a dat, popsané slepé uličky i příklady dobré praxe. A tak Eduzměna začne ověřovat postupy, jak to, co funguje v jedné obci s rozšířenou působností, šířit do dalších: rychleji, jednodušeji, efektivněji. A pro toto ověřování nyní hledá partnerské regiony.  

Výzvu k odborníkům ve vzdělávání, zástupcům MAPů (tzv. Místních akčních plánů) či zřizovatelům vyslal Nadační fond Eduzměna na své první konferenci Eduzměna v poločase na konci října. V dalších 3 až 4 regionech chceme vyzkoušet, jak dál přenášet získané zkušenosti a know-how.  Čtyř až pětičlenným týmům z dalších regionů – obcí s rozšířenou působností, nabízíme účast ve výcvikovém programu, který jim umožní nastartovat další etapu proměny vzdělávání s naší odbornou podporou,” vysvětluje ředitel nadačního fondu Zdeněk Slejška. 

Výcvikový program Eduzměny spočívá v zážitkových vzdělávacích setkáních, stážích na Kutnohorsku a supervizích. Účastníci si uhradí náklady na dopravu, ubytování a stravu, o vše ostatní se postará nadační fond. Přihlášku ve formě motivačního dopisu mohou zájemci z regionů (ORP) posílat na email pilot2@eduzmena.cz do 30. listopadu 2022. 

Nadační fond Eduzměna začal s proměnou vzdělávacího systému pilotním projektem na Kutnohorsku. Nejdřív zjišťoval, co školy v regionu potřebují: ptal se ředitelů, učitelů, rodičů i dětí. Teď společně s nimi realizuje  kroky, které zlepší celkové klima a výuku ve školách. Zároveň průběžně ověřuje, co funguje a co ne, a to nejlepší chce pak rozšířit dál. V roce 2030 by se tento model měl používat na školách ve 20 % regionů Česka