Chleba žije už třetí rok! Další třídy se zapojily do mezioborového projektu

„Chleba má moc spojovat všechny bez rozdílu,“ říká koordinátorka Eduzměny pro děti a mládež Klára Kolmanová. A co teprve, když chleba ožije, a ve škole! A třeba i napříč školami. Právě o to se Kolmanová spolu s kolegy už třetím rokem snaží na Kutnohorsku. A u škol tak postupně vyrůstají další a další políčka.

Projekt Život chleba děti provede celoročním cyklem růstu obilí. Společně s rodiči či učiteli si nejprve na začátku školního roku připraví místo pro jeho pěstování. S obilím se pak celý rok pracuje – políčko se zaseje, průběžně se pleje a nabalují se na něj další a další činnosti. Děti se přirozeně a hravě vrací ke kořenům, škola se propojí s reálným životem. „Lépe pak chápou celý proces vzniku jídla a jeho kulturní, historické a ekologické souvislosti,“ říká Kolmanová.

S příchodem jara se teď už políčka hezky zelenají a nastává čas se ohlédnout, co tomu zatím předcházelo. Nejprve se podíváme na dvě kutnohorské školy.

Na ZŠ Kamenná stezka se podařilo najít pro políčko prostor přímo na školním pozemku. Druháci zapojení do projektu spojili síly s učitelem, asistentkou i značným počtem rodičů a políčko společně vytvořili. Povedlo se najít i staré nářadí z „dávných časů“, kdy na škole fungovalo hospodaření v rámci výuky. Políčko pak děti osely, krásně vyrostlo, ale lákalo ptáky, tak děti vytvořily strašáka a je klid! I přes zimní klid jsme udělali na sněhu malou slunovratovou slavnost s lampiónky a vlastnoručně upečenými perníčky.

Na „Masaryčce“ se také nezahálelo! Zapojení druháci a čtvrťáci zažili úvodní hodinu a zaseli obilí do velkých truhlíků na terase, protože místo přímo v půdě bohužel nebylo. Obilí se tam ale daří moc pěkně! Na podzim stihli i upéct svatomartinské rohlíčky a vyrobit stínové divadlo. V lednu upekli tříkrálový koláč a kdo měl štěstí, našel minci! V únoru pak společně obě školy oslavily masopust.  

Zelenají se i Uhlířské Janovice

Na ZŠ Uhlířské Janovice je do projektu Život chleba zapojena přípravná třída předškoláků. Na podzim proběhlo první setkání věnované představení projektu. Děti si během něj např. vyzkoušely hmatem poslepu poznat různé materiály, se kterými se  pak v průběhu roku pracuje (zemina, zrna, klasy, voda, mouka, těsto, pečivo). Také se seznámily s časovou posloupností jednotlivých dílčích aktivit (vyzkoušely si pojmenovat jednotlivé fáze a seřadit je na plakátech ve správném pořadí), či zaměřily svůj sluch na rozpoznání dvojice stejných zvuků tematických materiálů (zrní, sůl, mouka, zemina, sušené pečivo) při hře sluchového pexesa. Materiály třídě zůstaly.

Třída si připravila políčko zrytím, společně jej odplevelila, uhrabala a osela pšenicí. Políčku děti také popřály šťastný růst, přání například napsaly na malé lístečky papíru, které zaryly přímo do země, na kraj záhonu. Políčku zazpívaly a zatančily.

„Život chleba mě nalákal tím, že nám vytvořil prostor pro učení venku,“ říká učitelka janovické „přípravky“ Iva Michalová. „Má skvělou myšlenku a až překvapivě jednoduchou cestu,“ říká s tím, že nejtěžší bylo začít, najít místo na políčko a připravit ho společnými silami s dětmi do životaschopného stavu. „Poté už se pole o sebe stará samo a my se na něj chodíme dívat, tvoříme a vracíme se k tomu pro děti tak neskutečně dlouhému procesu, než vyroste obilí a následně vznikne chleba,“ dodává učitelka.

Život chleba mě nalákal tím, že nám vytvořil prostor pro učení venku. Má skvělou myšlenku a až překvapivě jednoduchou cestu.

Během zimy se třída tématu věnovala i v rámci výuky a v lednu za nimi opět zavítala lektorka Šárka Mrňáková. Společně si vyrobili voskované ubrousky na pečivo, pozdravili políčko a jeden po druhém zavzpomínal, co vše si k tématu cesty chleba k nám pamatuje. Třídu čekají další setkání na jaře. Projekt ukončí letní návštěvou ekocentra Divočina v Malešově, kde si ve venkovní peci upečou vlastní chlebové bochánky.

Život chleba vznikl před třemi roky v rámci MAP Kutnohorsko a prošlo jím již devět škol. V tomto školním roce pokračuje za finanční podpory fondu Eduzměna. Případní zájemci o další informace k projektu se mohou ozvat garantce programu Kláře Kolmanové (klara.kolmanova@cpv-kh.cz). Zde najdete ke stažení metodiku projektu.  

Picture of Lucie Römer

Lucie Römer

autorka článku