557 dětí z Kutnohorska už vyřešilo společnou výzvu

13 tříd z Kutnohorska a Kolínska se v půlce května sešlo v Tylově divadle na slavnostních prezentacích programu Řešíme společnou výzvu, který nabízí základním školám Eduzměna. 

Program trvá vždy jeden školní rok. Učitelé v něm pracují s třídou v roli průvodce a děti se mění v ty, kdo uskutečňují vlastní projekty. V nich se jako témata často objevují zlepšování vztahů ve třídě, péče o prostředí školy, zapojení se do širšího dění v obci nebo ve městě. 

Žáci se učí vzájemné spolupráci, organizují dohromady akce, dokážou řešit konflikty, vytváří finanční plán pro svůj záměr a shání na něj finance. Eduzměna přispívá v roli tvůrce programu, mentorskou podporou učitelům, jejich vzděláváním i menším rozpočtem pro projekty dětí. 

Nejde ale jen o uskutečnění jednotlivých projektů. Cílem spíš je, aby si děti zažily, jaké to je, dlouhodobě řídit a zodpovídat za něco, na čem jim jako třídě záleží. „Na projektu se mi nejvíce líbilo, že jsme mohli ve třídě hodně spolupracovat,“ říká čtvrťačka Kristýna z Uhlířských Janovic. „Někdy jsme se i hádali, ale pak někdo prostě řekl stop, někdo fungoval jako ten největší šéf,“ říká. A byla tím „šéfem“ paní učitelka? „Ne, někdo z dětí,“ směje se Kristýna a dodává, že má pocit, že jí program dodal sílu konflikty řešit. 

Cílem programu je i posílení důvěry učitelů v samostatnost žáků. „My učitelé jsme zvyklí ve škole pořád všechno hlídat. Když potom projekt ovládá někdo jiný, je to opravdu výzva,“ směje se Tereza Karlová ze ZŠ Malešov. 

A mnohá překvapení přinesl i Jaroslavě Lázničkové ze Základní školy a Praktické školy Kutná Hora. „Myslela jsem si, že na sklonku učitelské kariéry se už nic moc nového nedozvím, ale nebylo to tak, v kurzu pro pedagogy jsem se dozvěděla řadu nových věcí, například jsem se v hodinách víc zaměřila na reflexi,“ říká učitelka Lázničková, jejíž třída šla cestou různých setkání během školního roku a společné práce na třídních mikinách.

Do programu se za 4 školní roky zapojilo 256 dětí. Malešovskou základní školu zaujal natolik, že se v tomto roce dokonce rozhodla uspořádat vlastní celoškolní Výzvu – každá třída pracovala celý rok na společném projektu. „Jsem mile překvapená, co všechno z toho vzniklo. Podařilo se také zas o trošku víc zapojit do školy rodiče. A hlavně posílit participaci dětí, že si samy o něčem rozhodují a mají za to pak i odpovědnost. Je to radost,“ říká ředitelka školy Lenka Kolmanová.

Program je pro školy v tuto chvíli zdarma a už nyní se mohou hlásit učitelé s třídami pro další ročník. Zájemci ze škol z celého Kutnohorska se mohou hlásit u jeho koordinátorky Kláry Kolmanové, email: klara.kolmanova@cpv-kh.cz

 

Picture of Lucie Römer

Lucie Römer

autorka článku